Blueair

Digital Produktion.
Banners, Copy, DCO, och Design.

Tillsammans med Unilever och Blueair har vi fått producera digitalt material för både den svenska och engelska marknaden. Utöver detta har vi tagit fram kommunikation till deras återförsäljare.

Bakom projektet

Next Project

Otrivin

Digital Produktion.
Banners, copy, dco, och design.