UNCHR

Digital Produktion.
Banners, Copy, DCO, och Design.

Utmaning: Gammalt material som pratade till ”alla” målgrupper. Dålig konvertering på grund av otydliga budskap.

 

För UNHCR skapade vi ett nytt uttryck där vi styrde kommunikation utifrån insikten kring hur olika målgrupper väljer att stötta hjälporganisationer. Vi skapade även ett nytt sätt att prata som var mer direkt och taktiskt. Detta för att öka deras konvertering.

Bakom projektet

Next Project

Arlanda Express

Native.
Copy, och redaktionellt.