UNHCR

Digital produktion

Banners, copy, dco och design.

Utmaning: Gammalt material som pratade till ”alla” målgrupper. Dålig konvertering på grund av otydliga budskap.

 

För UNHCR skapade vi ett nytt uttryck där vi styrde kommunikation utifrån insikten kring hur olika målgrupper väljer att stötta hjälporganisationer. Vi skapade även ett nytt sätt att prata som var mer direkt och taktiskt. Detta för att öka deras konvertering.

Nästa Projekt

Arlanda Express

Native.
Copy och redaktionellt.